Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad beneficiază de o clădire deosebită care rivalizează din punctul de vedere al arhitectonicii cu cele mai reprezentative clădiri ale judeţului Arad. Construcţia acestei clădiri situată pe strada Lucian Blaga nr. 15 Arad, a început în anul 1872 şi a fost finalizată în anul 1887. Ea a fost înălţată de către municipalitatea Arad, cu fonduri obţinute printr-o subscripţie publică cu destinaţie specială “pentru ridicarea unei Şcoli publice pentru băieţi, pentru învăţământul liceal şi gimnazial”. Ridicată într-un stil neoclasic, sobru, clădirea se încadrează perfect în aerul de sfârşit de secol XIX care se impune imediat oricui intră dinspre centru pe stada Lucian Blaga şi tocmai prin sobrietatea decoraţiei exterioare avertizează că găzduieşte o unitate de învăţământ.
Experiența în domeniul educațional datează din anul 1948 când, în actualul sediu – monument istoric- funcționa “Institutul de zootehnie și medicină veterinară”. Din 1957 ne desfășurăm activitatea în domeniul învățământului preuniversitar. De-a lungul acestor ani am fost recunoscuți sub titulaturile de Liceu Agricol, Liceu Industrial nr.9, Grup Școlar de Industrie Alimentară, Liceu Tehnologic de Industrie Alimentară. L.T.I.A. este unica unitate școlară de învățământ preuniversitar din județ care formează tehnicieni în industria alimentară, tehnicieni veterinari, ecologi și tehnicieni în agricultură ecologică.
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad este o unitate școlară care, datorită rezultatelor obținute, a fost investită cu titlul de “colegiu” în perioada  01.09.2014-01.09.2019.
În anul școlar 2016 -2017 frecventează cursurile de zi și seral ale liceului 673 de elevi în clasele IX-XIII, Filiera Tehnologică, Profil „Resurse naturale şi protecţia mediului”, calificările: tehnician analize produse alimentare – intensiv engleză, tehnician în industria alimentară, tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, tehnician veterinar, tehnician în agricultură ecologică, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.
Pregătirea profesională temeinică a absolvenților se datoreză și muncii susținute a corpului profesoral compus din 40 cadre didactice, din care 12 cadre didactice de specialitate (ingineri și maiștri). Orele de specialitate se deșfășoară în săli de clasă, laboratoare iar orele de instruire practică se defășoară în unități economice de profil cu care școala noastră are încheiate convenții de practică. În acest context reușim să dezvoltăm spiritul antreprenorial al elevilor aflați încă pe băncile școlii.
Obiectivul principal al liceului nostru este acela de a forma tehnicieni cu o temeinică pregătire profesională, capabili să se integreze pe piața muncii. Absolvenții noștri și-au format o carieră de succes, unii dintre ei fiind mici producători sau chiar antreprenori recunoscuți pe plan zonal.
De-a lungul celor de 58 de ani de existență am reușit an de an să realizăm planul de școlarizare propus, ba chiar mai mult, am “crescut”. În prezent funcționăm cu 28 de clase din care 21 clase profil “Resurse naturale și protecția mediului”(Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician analize produse alimentare-intensiv engleză, Tehnician veterinar, Tehnician în agricultura ecologică, Tehnician ecolog) și 7 clase profil Real.
În ultimii ani, elevii și profesorii școlii au participat la proiecte de mobilitate europeană VETPRO (LLP/LdV/IVT/2011/RO/158 „Drum deschis către tehnologii alimentare europene de ultimă generaţie” adresat elevilor din clasele a X-a industrie alimentară), Comenius (Individual-în care au fost implicate 4 cadre didactice) şi un proiect Erasmus+.
Prin calificările pe care le oferă Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad considerăm că aducem o reală contribuţie la dezvoltarea societăţii în localitate, judeţ, regiune, formând tineri foarte bine pregătiţi profesional, adaptaţi cerinţelor pieţei muncii.