• 15 săli de clasă moderne
 • laborator de fizică
 • laborator de chimie dotat cu tablă SMART
 • laborator de biologie
 • laborator de analize produse alimentare
 • 2 laboratoare de informatică, din care unul dotat cu tablă SMART
 • laborator Microbiologie
 • laborator Resurse naturale şi protecţia mediului
 • laborator de proiectare şi cercetare ştiinţifică ( revista şcolii)
 • 1 sală de sport
 • bibliotecă şcolară cu peste 29.000 volume de carte + cabinet multimedia
 • sală festivă cu o capacitate de 120 de locuri
 • Cabinet consilier educativ
 • Cabinet Biologie
 • Cabinet Matematică
 • Cabinet Fizica
 • Cabinet Chimie
 • Cabinet TIC
 • Cabinet analize produse alimentare
 • Cabinet S.S.M/PSI/SU
 • Cabinet educatie fizica
 • Cabinet limba şi literatura romana
 • Cabinet veterinar
 • Cabinet interscolar de asistenta psiho-pedagogica
 • Cabinet orar
 • Cabinet Comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii/sală aşteptare
 • Cabinet om şi societate
 • Cabinet informatician
 • Cabinet medical
 • Cabinet ROSE
 • atelier mecanic

Resursa umană:

 • 40 de cadre didactice, toate calificate
 • 6 personal didactic-auxiliar
 • 4,5  personal nedidactic
 • 666 elevi