ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019, se face în perioada 15-19 iulie 2019, între orele 9:00 – 15:,   sala REVISTA ŞCOLII (la parter).

Pentru candidaţii care promovează examenele de corigenţă, înscrierea se face în data de 26 iulie 2019.

Candidaţii vor prezenta la înscriere, în copie, următoarele documente:

  1. foaia matricolă;
  2. adeverinţă cu probele promovate în sesiunile anterioare;
  3. cartea de identitate;
  4. certificat de naştere;
  5. certificat de căsătorie după caz.

Candidaţii din promoţiile anterioare care au susţinut de două ori examenul de bacalaureat, vor achita la înscriere suma de 48 lei/probă, conform prevederilor legale.

Post Author: Gaga Loghin