Începând din data de 8 septembrie 2021, de luni pana vineri, între orele 9-15 se eliberează diplomele de bacalaureat,

sesiunea august-septembrie 2021.

Diplomele se eliberează titularilor, vă rugam să aveţi la dumneavoastră cartea de identitate.

Eliberarea diplomelor se va face în sala nr. 17, parter.

 

Secretariat,