Începând cu data de 21.07.2022, se fac înscrieri pentru clasele a IX-a cu frecvenţă redusă şi a XI-a seral, an şcolar 2022-2023, la secretariatul unităţii şcolare, strada Lucian Blaga nr. 15, între orele 9-15.

În aceiaşi perioadă se fac înscrieri şi la  clasele X-XIII  cu frecvenţă redusă şi XII-XIII seral, în limita locurilor disponibile.

 

Acte necesare la dosar:

-copie a diplomei de absolvire a ultimului nivel de studii

-foaie matricolă în original

-copie carte de identitate

-copie certificat de naştere

-copie  certificat de căsătorie (dacă este cazul)

-adeverinţă medicală de la medicul de familie

Toate documentele necesare la dosar se prezintă şi în original.