LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA  ARAD, este

  • centru de examen pentru bacalaureat probele scrise (16-18 august 2022), conform anexei atasate;
  • centru de examen pentru competente lingvistice si digitale, pentru elevii liceelor arondate centrului de examen probe scrise (22-29 august 2022).