ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019, se face în perioada 15-19 iulie 2019, între orele 9:00 – 15:,   sala REVISTA ŞCOLII (la parter). Pentru candidaţii care promovează examenele de corigenţă, înscrierea se face în data de 26 iulie 2019. Candidaţii vor prezenta la înscriere, în copie, următoarele documente: foaia matricolă; adeverinţă cu […]

Înscriere în clasa a IX-a zi, liceu, an şcolar 2019-2020

Orarul de desfăşurare pentru înscrierea la liceu zi: 15 – 18 iulie 2019, între orele 9:00 – 15:00, sala 31 (parter) Acte necesare la dosar: Cerere de înscriere(tip); Carte de identitate elev (original şi copie); Carte de identitate părinţi (copii); Certificat de naştere elev (original şi copie); Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la […]

Declaratie de avere director CTIA prof. Ghinga Olga Iulia Declaratie de interese director CTIA prof. Ghinga Olga Iulia Declaratie de avere director adjunct CTIA prof. Pop Lavinia Declaratie de interese director adjunct CTIA prof. Pop Lavinia