ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019, se face în perioada 15-19 iulie 2019, între orele 9:00 – 15:,   sala REVISTA ŞCOLII (la parter). Pentru candidaţii care promovează examenele de corigenţă, înscrierea se face în data de 26 iulie 2019. Candidaţii vor prezenta la înscriere, în copie, următoarele documente: foaia matricolă; adeverinţă cu […]

Înscriere în clasa a IX-a zi, liceu, an şcolar 2019-2020

Orarul de desfăşurare pentru înscrierea la liceu zi: 15 – 18 iulie 2019, între orele 9:00 – 15:00, sala 31 (parter) Acte necesare la dosar: Cerere de înscriere(tip); Carte de identitate elev (original şi copie); Carte de identitate părinţi (copii); Certificat de naştere elev (original şi copie); Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la […]