Plan de acţiune al şcolii 2020-2024

PAS_2020-2024

...Read More »

raport LTIA_2019-2020

...Read More »

GRAFIC MONITORIZARE ȘI CONTROL

INDICATORI DE PERFORMANTA

...Read More »

 

Raport_stare_inv_LTIA2020-2021

PLAN MANAGERIAL 2020-2021

PAS_2019-2024_actualizat 2020_LTIA dec monica

...Read More »

Ordin comun MEC si MS

Ordin comun MEC și MS scan

...Read More »

regulament acces activitate 18 mai-12 iunie

plan de interventie LTIA pentru situatia suspendarii cursurilor

...Read More »

Regulament intern 2019 - 2020

Regulament_Intern_LTIA_2019-2020

...Read More »

Legea educatiei nationale - forma la zi 29.04.2020

LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, forma la zi

...Read More »

RAPORT_ACTIVITATE_LTIA_semI_2019-2020

...Read More »

PAS_2019-2024_completat_cf_C.A._20.01.2020

plan_operational_2019-2020_completat_cf_CA_20.01.2020

plan_managerial_2019-2020_completat_cf_CA_20.01.2020

 

...Read More »

PAS 2019-2024 LTIA

...Read More »

Plan managerial 2019-2020

Starea si Calitatea inv.preuniv. CTIA 2018-2019

Codul cadru etica al personalului didactic LTIA

...Read More »

raport colegiu 2018-2019

raport colegiu an scolar 2018-2019

...Read More »

Strategia anticoruptie in educatie

Codul de etica al personalului didactic _LTIA

...Read More »

Raport inserția profesională 2019

...Read More »

Buget 2019, viramente credite, dotari 2019

...Read More »

ROFUIP

ROF_2019-2020

...Read More »

Raport privind starea si calitatea invatamantului preuniversitar CTIA an scolar 2018-2019

...Read More »

ROF_2019_completat_actualizat

...Read More »

Grafic unic de monitorizare si control an scolar 2018-2019

...Read More »

PAS 2014-2020 actualizat 2018-2019

...Read More »

PLAN MANAGERIAL 2018-2019

...Read More »

plan_promovare_oferta_educ 2018-2019

...Read More »

Raport_stare_inv_CTIA2018

Raport inserția profesională 2018

raport colegiu an scolar 2017-2018

plan_operational_2018-2019

plan_eficientizare_calitate2018-2019

indicatori de performanta 2018- 2019

...Read More »

Regulament de organizare si functionare an scolar 2018-2019

...Read More »

Stat de functii, martie 2018

stat de functii 01.03.2018 CTIA

...Read More »

Regulament de organizare si functionare

Regulament de organizare si functionare    aici  

...Read More »

Grafic asistente director adjunct

grafic asistente ore de curs, director adjunct,  an scolar 2017-2018 aici 

...Read More »

Plan de actiune al scolii 2017-2018

PAS_2014-2020_CTIA_actualizat 2017-2018 aici 

...Read More »

Plan operational pentru reducerea violentei in mediul scolar 2017-2018

plan operational pt reducerea violentei  aici 

...Read More »

Plan de actiune -prevenirea violentei si a discriminarii interculturalitate 2017-2018

Plan de actiune aici

...Read More »

Regulament de ordine interioară 2017-2018

ROI 2017-2018 aici 

...Read More »

Plan operational

plan operational 2017-2018_aici

...Read More »

Plan managerial

plan managerial 2017-2018_aici

...Read More »

Insertie socio - profesionala

Raport insertia socio-profesionala a elevilor 2017aici 

...Read More »

Raport colegiu an scolar 2016-2017

Raport colegiu an scolar 2016-2017 aici 

...Read More »

Plan activitati Consiliul Profesoral 2017-2018

plan_de_activitati_CP_aici

...Read More »

Indicatori de performanţă

aici2017- 2018.docx

...Read More »

Organigrama

...Read More »

ROF 2017-2018

ROF _ IndAlimaici2017-2018

...Read More »

Grafice asistenţe director, an scolar 2017-2018

grafic_asistente_director

grafic unic monitorizare si control

grafic asistente_discipline_bac

...Read More »

Raport activitate sem I 2016-2017

Raportul de activitate poate fi descarcat/vizualiza  de aici

...Read More »

Buget

Bugetul local poate fi descarcat/vizualiza aici

...Read More »

Buget

Buget de venituri si cheltuieli poate fi vizualiza/descarca de aici

...Read More »

R.O.I

Regulament de ordine interioaraROI_IndAlim2016-2017 

...Read More »

Diseminare riscuri

calendar diseminare riscuri CTIA Arad

...Read More »

Gradatii 2017

Metodologie acordare gradatii de merit sesiunea 2017

...Read More »

Conditii specifice ocupare posturi didactice / catedre vacante an scolar 2017-2018

Putei vizualiza/descarca conditiile de aici

...Read More »

Codul de etica al CTIA

Codul de etica al CTIA

...Read More »

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Regulamentul de organizare şi funcţionare din 05 Octombrie 2016, poate fi vizualizat aici.

...Read More »

Organigramă

Organigrama se poate vizualiza  aici

...Read More »

ROFUIP

Regulament cadru de organizare si funcţionare  ROFUIP

...Read More »

Raport de activitate an şcolar 2015-2016

Raport de activitate an şcolar 2015-2016 accesibil la urmatorul link

...Read More »

Statutul_elevului

Statutul elevului se poate vizualiza aici

...Read More »

Planul de actiune al scolii 2014-2020

Planul de actiune al scolii PAS_2014-2020_CTIA_2016-2017

 

 

 

 

 

...Read More »