Concurs post vacant-Agricultura-Horticultura

Concurs post vacant

Cerere contestatie

...Read More »

Lista unităților de învățământ care organizează concurs în unitate pentru posturile/catedrelor didactice după data de 16.11.2021

16.11.2021_LISTA POSTURILOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 2021_2022 (2)

...Read More »

Aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

1086Bis

...Read More »

LISTA POSTUR 15.06.2020

...Read More »

LISTA POSTURI VACANTE-REZERVATE-OCUPATE 05.03.2020

...Read More »

lista posturilor ocupate 04.03.2020

...Read More »

conditii specifice ocupare posturi didactice 2020-2021

...Read More »

posturi vacante an scolar 2020-2021

...Read More »

LISTA CADRELOR DIDACTICE A CAROR CERERI DE MENTINERE PESTE VARSTA DE 65 ANI A FOST VALIDATA IN CA ISJ, an şcolar 2020-2021

DOC101

...Read More »

MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI (Art. 93-1) T:08.04

COPERTA DOSAR

CERERE TIP – repartizare pentru angajare cu contract de munca pe durata viabilitatii postului – 2020 Adresa_

Modificare duratei CIM

ACORD emis de director in vederea angajarii cu contract de munca pe durata viabilitatii postului – 2020

...Read More »

RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2020

MODEL RAPORT al comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii

MODEL COMUNICARE la ISJ ARAD a situatiei acordurilor pentru transfer consimtit emise de director 2020-2021

MODEL ADRESA pentru comunicarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor didactice in cadrul etapei de transfer consimtit 2020

MODEL ADEVERINTA referitoare la statutul postului...Read More »


Fișă de evaluare - Anexa 2 din Metodologie

Fisa de evaluare a cadrelor didactice conform anexa 2 la metodologie-2020

...Read More »

MENTINERE CA TITULAR PESTE VARSTA DE 65 DE ANI - 2020 T:04.02

ACORD_MENTINERE_TIT_2020

CERERE_TIP_MENTINERE_TIT_2020

Adresa_MENTINERE PENSIONARI 2020

INSTIINTARE_ISJ_MENTINERE_TIT_2020

...Read More »

STABILIREA CADRELOR DIDACTICE CARE SE PENSIONEAZA INCEPAND CU 01.09.2020 T:26.01

cerere mentinere titular femei pana la varsta de 65 ani 2019

cerere pensionare anticipată partiala 2019

cerere pensionare anticipată 2019

cerere pensionare limită de vărstă 2019

STABILIREA CADRELOR DIDACTICE CARE SE PENSIONEAZA INCEPAND CU 01.09.2020 (1)

...Read More »

TRANSFER 2020 CONFORM ART. 48 alin. (2) - CAND. DETASATI PENTRU NESOL RESTRANGERII DE ACTIVITATE IN 2020

Adresa_TRA-2020_DINR_2019-2020

Coperta dosar (1)

...Read More »

Întregire normă didactică - 2020

Adresa_INTREGIRE_2020

Cerere_intregire_norma_didactica_AVP_2020

Coperta dosar

Cerere_intregire_norma_didactica_TIT_2020

Instiintare-cadru-didactic-refuz-intregire-de-norma

Instiintare-cadru-didactic-aprobare-intregire-de-norma

Instiintare-ISJ-Arad-situatii-intregire-de-norma

...Read More »

Completarea normei didactice - 2020

Instiintare-ISJ-Arad-situatii-completare-de-norma-perioada-nedeterminata

Instiintare-cadru-didactic-refuz-completare-de-norma-pe-perioada-nedeterminata

Instiintare-cadru-didactic-refuz-completare-de-norma-pe-perioada-determinata

Instiintare-cadru-didactic-aprobare-completare-de-norma-pe-perioada-nedeterminata

Coperta dosar

cerere_inspectie clasa_proba_practica-orala

Instiintare-cadru-didactic-aprobare-completare-de-norma-pe-perioada-determinata

CERERE TIP ISJ Arad- privind completarea normei didactice a debutantilor la nivelul unitatii de invatamant-consortiului – 2020-2021

CERERE TIP ISJ Arad- privind completarea normei didactice a angajatilor pe perioada de viabilitate a postului, la nivelul unitatii de invatamant-consortiului – 2020-2021

Read More »


Lista posturi vacante-rezervate an scolar 2019-2020 16.04

...Read More »

Modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei - Sesiunea 2019

OUG_23_MOF_275_10-04-2019

OMEN_3862_2019-04-04

OMEN 3886_modificare_

OMEN_5460

COPERTA DOSAR

CERERE_TIP_ART-93-1_2019

Adresa_ART-93-1_2019

...Read More »

conditii specifice ocupare posturi an scolar 2019-2020

...Read More »

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020

...Read More »

Organizarea la nivelul unit de inv a concursurilor de ocupare a posturilor did ramase neocupate dupa data de 13 septembrie 2018

...Read More »

Comunicări ISJ privind mobilitatea cadrelor didactice

Comunicări ISJ privind mobilitatea cadrelor didactice LISTA POSTURI VACANTE-REZERVATE 20.08.2018 (1)

sedinta repartizare 21.08.2018

INFORMATII PRIVIND SEDINTELE DE REPARTIZARE DIN PERIOADA 25-26 IULIE 2018

Instiintare ISJ -continuitate la detasare

Precizari – Detasare la cerere.doc

Acord de principiu continuitate detasare la cerere

LISTA POSTURI VACANTE-REZERVATE 20.08.2018 (1)Acord pentru detasare...Read More »


Fisa tip inscriere concurs titularizare 2018

fisa_inscriere_2018-4.1

...Read More »

REINCADRAREA IN FUNCTIA DE PERSONAL DIDACTIC A PENSIONARILOR FOSTI TITULARI CU CONDITIA SUSPENDARII PENSIEI an scolar 2018-2019

Cerere_tip_reincadrare_fost_titular_2018

INSTIINTARE_ISJ_REINCADRARE_PENSIONARI_2018

ACORD_REINCADRARE_PENSIONARI_2018

Adresa_REINCADRARE_FOSTI_TIT_2018

AR_REINCADRARE_PENSIONARI_2018

...Read More »

GRAFIC PRELUARE DOSARE TITULARIZARE 2018

Dosarele cadrelor didactice care solicită angajarea pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012 se depun la Inspectoratul Școlar Județean Arad, conform graficului atașat.

 

GRAFICUL PRELUĂRII DOSARELOR TITULARIZARE 2018     detalii aici 

...Read More »

DETASARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI T: 20.08

ADRESA- DETASARE IN INT INVATAMANTULUI.doc (1)

COPERTA DOSAR detasare in interesul inv (2)

AR_DETASARE _INT_INV_2018

ADEVERINTA__STATUT_POST_2018 (3)

Acord pentru detasare in interesul invatamantului 2018_

Model_solicitare_DI_unitate

...Read More »

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2018-2019 -art. 85 T:23.0

RAPORT_MODEL al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2018-2019 (Art. 85)

MODEL- ADRESA de instiintare a ISJ ARAD cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca...Read More »


ŞEDINŢA DE REPARTIZARE pentru soluţionarea restrângerilor de activitate

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE pentru soluţionarea restrângerilor de activitate:
Marţi, 27 martie 2018, ora 10.00 (toate specialităţile)

Şedinţa de repartizare, organizată de Comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Arad, se desfăşoară conform prevederilor art. 46 -50 din Metodologie (OMEN nr. 5485/13.11.2017) pentru soluţionarea următoarelor categorii de cereri:
A. soluţionarea cererilor de transfer...Read More »


Detasare la cerere

Precizari – Detasare la cerere.doc

Instiintare ISJ -continuitate la detasare (1)

Model cerere unitate-CONTINUITATE LA DETASARE (1)

Cerere detasare la cerere

COPERTA DOSAR detasare la cerere (1)

Acord de principiu continuitate detasare la cerere (1)

ADEVERINTA__STATUT_POST_2018 (2)

Aviz detasare la cerere       aici

...Read More »

Lista posturilor vacante/rezervate/ocupate-06.03.2018

Posturi vacante-rezervate-ocupate – 6 martie 2018     aici 

...Read More »

Lista cadrelor didactice care completeaza norma didactica in unitate pe perioada DETERMINATA 01.09.2018

Completare norma perioada DETERMINATA 01.09.2018      aici

...Read More »

Sedinta completare norma didactica la nivel judetean

anunt-sedinta-completare     aici 

...Read More »

Titularizare in baza Art. 253

Extras_Metodologie_Art-253-2018     aici 

Adresa_ART-253_2018    aici   

Cerere-titularizare-conform-art.-253-1    aici 

...Read More »

Posturi vacante-rezervate

posturi vacante-rezervate 22.02.2018     aici 

...Read More »

Conditii specifice ocupare posturi vacante 2018-2019

conditii specifice ocupare posturi didactice vacante 2018-2019    aici 

...Read More »

Acord pentru detasare in interesul invatamantului Acord de principiu continuitate detasare la cerere ADRESA- DETASARE IN INT INVATAMANTULUI.doc ADEVERINTA__STATUT_POST_2018 (1) Precizari – Detasare la cerere.doc Aviz detasare la cerere Cerere detasare la cerere MODEL – ADEVERINTA privind structura catedrei – statutul postului solicitat in anul scolar 2018-2019 (1) Precizari_COS5_2018.doc (3) CERERE_TIP_COS_MIN5_2018_DIRECTOR (1) INFORMATII PRIVIND SEDINTELE DE REPARTIZARE DIN PERIOADA 25-26 IULIE 2018 Instiintare ISJ -continuitate la detasare LISTA POSTURI VACANTE-REZERVATE 20.08.2018 (1) sedinta repartizare 21.08.2018