REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE AN ŞCOLAR 2016-2017

Diplomă de excelenţă: Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, catedra de matematică şi informatică, Universitatea Aurel Vlaicu , Arad; Diplomă: Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Concurs “Şanse egale pentru toţi”; Diplomă: Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Campanie “Cutia cu suflet”, Asociaţia Cetatea Voluntarilor; Premiul II: Dologa Casian, cls. a XI-a D, etapa interjudeţeană-regională, Simpozion regional de proiecte ştiinţifice ale […]

Rezultatele elevilor la concursuri şcolare și extrașcolare în anul şcolar 2015- 2016

Concurs naţional de chimie”Petru Poni” – participare,  Dologa Casian”,  prof. coord. Ghinga Olga Iulia; Premiul I: Satmari Ștefania,  cls. a X -a D, Concursul național ,,Chimia- Știință sau Magie?”,   prof. coord. Ghinga Olga Iulia, laborant ing. Majar Mircea; Premiul I: Cioară Monica, cls. a XI- a A ,Concurs național „Plurilingvism și multiculturalitate în sec […]