Baza tehnico-materială a colegiului:

 • 17 săli de clasă moderne
 • laborator de fizică
 • laborator de chimie dotat cu tablă SMART
 • laborator de biologie
 • laborator de analize produse alimentare
 • 2 laboratoare de informatică, din care unul dotat cu tablă SMART
 • laborator Microbiologie
 • laborator Resurse naturale şi protecţia mediului
 • 1 sală de sport
 • bibliotecă şcolară cu peste 29.000 volume de carte + cabinet multimedia
 • laborator de proiectare...Read More »