Baza tehnico-materială a colegiului 2021-2022

 • 15 săli de clasă moderne
 • laborator de fizică
 • laborator de chimie dotat cu tablă SMART
 • laborator de biologie
 • laborator de analize produse alimentare
 • 2 laboratoare de informatică, din care unul dotat cu tablă SMART
 • laborator Microbiologie
 • laborator Resurse naturale şi protecţia mediului
 • laborator de proiectare şi cercetare ştiinţifică ( revista şcolii)
 • 1 sală de sport
 • bibliotecă şcolară cu peste 29.000...Read More »