Personal didactic auxiliar si nedidactic an şcolar 2022-2023

RESURSE UMANE DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

CONTABIL ŞEF
Ec. Andea Adina
SECRETAR ŞEF
Tomşa Adriana
INFORMATICIAN
inf. Alesu Liliana
LABORANT
Ing. Vezan-Borlea Romana
BIBLIOTECAR
Mortasifu Ioana Codruţa
ADMINISTRATOR FINANCIAR II
Moţ Oana
Portar
Ungur Petru Aurel
Matyas Florin
ÎNGRIJITOARE
Micorici Maricica
Erdely Sofica

...Read More »